هنرمحیطی
شناسه پست: 1793
بازدید: 1056

معرفی

اصطلاح هنر محیطی در دو زمینه ی مختلف بکار میرود. بطور کلی اشاره دارد به تبادل هنر با محیط زیست یا طبیعی، حال در قالبی رسمی یا سیاسی یا تاریخی و یا بافت اجتماعی.

بسته به تعریف شما از آن، نمونه های اولیه ی هنر محیطی نقاشی هایی از چشم اندازها هستند. هنگامی که هنرمندان ارتباطی عمیق را با محیط اطراف و آب و هوا و بوم خود به ارمغان آوردند. جان کانستبل در نقاشی های آسمان خویش عمیق ترین ارتباط با آسمان را داراست. مونه در نقاشی های سری لندن خویش نیز چنین ارتباط عمیقی را دارد و میگوید: (( چشم انداز در واقعیت خویش وجود ندارد، چراکه هرلحظه دستخوش تغییرات است، اما اتمسفر وجود آن برای ما زندگی را به ارمغان میآورد.))

امکان ردیابی هنرهای محیطی بعنوان یک جنبش  در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ وجود دارد که در طرح های اولیه ی خود بصورت مجسمه هایی غیر عادی و ناسازگار با محیط طبیعی  هستند.در نمایشگاهی در گالری دان در شهر نیویورک که توسط رابرت اسمیتسون تحت عنوان ساده ی ((هنر زمین)) سازماندهی شد آثار هنری فقط در قالب عکس ارایه شده بود و حالتی کاملا ساده و شاید در آن دوره مسخره داشتند.

 اغلب شامل دغدغه‌های اکولوژیکال (بوم‌شناختی) است. اما این تنها خصیصه‌ قابل ذکر این نوع هنر نبوده و این گونه‌ هنری تعاریف متنوع و متغیری داشته است.


Environmental Art
هنر محیطیاغلب شامل دغدغه‌های اکولوژیکال (بوم‌شناختی) است. اما این تنها خصیصه‌ قابل ذکر این نوع هنر نبوده و این گونه‌ هنری تعاریف متنوع و متغیری داشته است. این تنوع توصیف‌ها از اولین روزهای پیدایش واژه (که بیشتر ایده‌های هنری هنرمند مد نظر بود) تا به امروز که بیشترین دغدغه‌اش حفظ محیط زیست است، وجود داشته است.
 این واژه در واقع خلاصه‌ اکولوژیکال آرت است. این شاخه از هنر به جنبشی اشاره دارد که به مسایل زیست‌محیطی حساس بوده و معمولا متضمن همکاری هنرمند با دیگران و به بیان دیگر مشارکتی است.


هنر بوم شناختی


این واژه در واقع خلاصه‌ اکولوژیکال آرت است. این شاخه از هنر به جنبشی اشاره دارد که به مسایل زیست‌محیطی حساس بوده و معمولا متضمن همکاری هنرمند با دیگران و به بیان دیگر مشارکتی است. رویکرد بازیافت یا احیای محیط و طبیعت، یکی از متداول‌ترین رویکردهای این شاخه به‌حساب می‌آید.
  یعنی زیست‌محیط + ابداع بوجود آمده و به گرایشی از هنر زیست‌محیطی اشاره دارد که بیشتر هنرمندمحور است و کمتر مشارکتی.


Ecovention Art


 یعنی زیست‌محیط + ابداع بوجود آمده و به گرایشی از هنر زیست‌محیطی اشاره دارد که بیشتر هنرمندمحور است و کمتر مشارکتی.
 هنر ترمیمی


Restoration Art
هنر ترمیمییا هنر ترمیمی، به شاخه‌ای از هنر اطلاق می‌شود که بازیابی و ترمیم طبیعت آسیب‌دیده، و اکوسیستم‌های صدمه‌خورده یا حتی آلوده را وجه همت خود قرار داده و در این راستا عمل می‌کند. البته این شاخه را معمولا شکلی از اکوآرت می‌دانند

روزنامه ی وطن امروز

مورخ ۲۸/۵/۸۸

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .